Profită de transportul gratuit toată luna iulie.

Efectuarea măsurătorilor golurilor de zidărie

Deși majoritatea proiectelor conțin un tablou de tâmplărie detaliat, totuși există numeroase cazuri când situația reală din teren prezintă abateri sau modificări de ultimă oră, ce nu au fost comunicate executantului de tâmplărie. Din aceste motive se recomandă verificarea cu exactitate a situației reale, prin efectuarea măsurătorilor golurilor de zidărie (spațiul unde urmează să fie montată fereastra sau ușa).

Măsurătorile se efectuează atât pe orizontală (lățimea) cât si pe verticală (înălțimea), în cel puțin două puncte, pentru a evita posibile diferențe (abateri ale rectangularității golului de fereastră), care pot influența negativ montajul.

Imagine cote

În cazul măsurătorilor efectuate la un gol de zidărie, unde urmează să fie montată o ușă, trebuie ținut cont de faptul că pardoseala este posibil să se modifice (turnarea unei șape, montaj parchet sau gresie), situație în care dimensiunea golului de zidărie se micșorează.

În situația în care tâmplăria PVC, urmează să înlocuiască o fereastră sau ușă existentă (lucrări de renovare), atunci măsurătorile trebuie efectuate atât în interior cât și în exterior, pentru a verifica dacă sunt diferențe. Dacă diferențele între partea exterioară și cea interioară sunt mai mari de 30mm, trebuie consultat executantul tâmplărei PVC, pentru a stabili de comun acord cota exactă a tâmplăriei.

Rosturile (toleranța pentru montaj) trebuie să se încadreze între valorile de 10mm – 15mm, astfel încât să permită o poziționare optimă și facilă a ferestrei la montaj.

Imagine exemplu cote

În afară de măsurarea dimensiunii golurilor, trebuie verificat totodată și tipul materialului din care este construit zidul (pentru a putea alege tipul de elemente de fixare), tipul și grosimea izolației exterioare a peretelui (pentru a putea alege tipul materialului de izolare/reparație a rostului) etc.

Odată cu efectuarea măsurătorilor, trebuie definită și direcția de deschidere. Prin urmare, privind din interiorul camerei se consideră că o fereastră/ușă se deschide spre stânga dacă balamalele sunt poziționate în partea stângă, iar mânerul de acționare pe partea dreaptă. Dacă balamalele sunt poziționate pe partea dreaptă,iar mânerul este poziționat pe stânga, atunci se consideră că fereastra/ușa se deschide spre dreapta.