Ai transportul gratuit toată luna aprilie.

TERMENI ȘI CONDIȚII

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili site-ului www.hauzen.ro găzduit de Hauzen SRL. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului, și va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve. Hauzen SRL își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii și Condițiile.   

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate. În cazul în care nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate, vă rugăm să nu utilizați acest site.

1. Drepturile utilizatorilor

Vizitarea și accesarea de către utilizatori și de către orice persoană a site-ului se poate face numai în 2 moduri:

· ca membru înregistrat la newsletter (atunci când persoana respectivă și-a completat adresa de e-mail in campul destinat newsletter-ului)

· ca vizitator.

2. Numele de user și parolă de acces

Utilizatorii site-ului își asumă obligația de a nu divulga adresa de mail dată de utilizator, precum și obligația de a păstra în condiții de securitate adresa de e-mail, menținând strictă confidențialitate a acesteia astfel încât acestea să nu poată fi aflată de către terțe persoane. Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea utilizatorilor respectivi pentru orice consecințe produse, iar Hauzen SRL nu are, în acest caz, nicio răspundere. Utilizatorii au obligația de a înștiința imediat Hauzen SRL despre orice caz de utilizare neautorizată a parolei de acces și a numelui de utilizator.

3. Furnizarea de date și informații

Completarea formularelor de contact de către utilizatorii site-ului atrage obligația acestora de a furniza date și informații complete, exacte, actuale și reale despre aceștia, respectiv: numele și prenumele, adresă de e-mail.

Furnizarea de către utilizatori a oricăror date și informații false este interzisă, iar răspunderea în acest caz aparține respectivilor utilizatori. Utilizatorii site-ului își asumă obligația de a completa, preciza sau actualiza informațiile ori de câte ori acest lucru se impune sau le este solicitat. Prin simplă lor înregistrare drept utilizatori ori vizitatori, persoanele respective accepta că Hauzen SRL  să utilizeze și să prelucreze datele personale transmise către site sau/și către Hauzen  în scopul autentificării/înregistrării pe site-ul www.hauzen.ro.

4. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

Orice persoană care introduce orice informație pe site-ul www.hauzen.ro ori trimite către Hauzen SRL orice informatie, inclusiv fotografii și imagini grafice,  își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de orice natură pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site ori către Hauzen SRL.

Persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Hauzen SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii site-ului sunt singurii responsabili pentru materialele și informațiile postate pe site ori pentru opiniile exprimate în orice zone ale site-ului, indiferent că este vorba despre zone accesibile tuturor utilizatorilor ori zone accesibile doar anumitor utilizatori.

Doar dacă nu este menționat altfel, dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra întregului conținut al site-ului www.hauzen.ro, inclusiv al fotografiilor și al imaginilor grafice, al organizării și structurării site-ului, aparțin și sunt controlate de Hauzen SRL. Utilizatorii acestui site au dreptul de a accesa site-ul și părți din acesta, fără însă a deține dreptul de a tipări și/sau descărca părți din acest site în nici o modalitate, fără o prealabilă autorizație din partea Hauzen SRL.

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale, inclusiv fotografii și imagini grafice, către site ori către Hauzen SRL înțelege și acceptă că prin simpla trimitere, indiferent de modalitatea de trimitere, către site ori către Hauzen SRL, a informațiilor ori materialelor respective, acordă societății Hauzen SRL dreptul neexclusiv de folosință a informațiilor și/sau materialelor respective, fără limitare în timp sau spațiu, în orice scop dorit de către Hauzen SRL, fie comercial sau necomercial. Hauzen SRL poate folosi orice material introdus pe site de utilizatori în scopuri promoționale pe oricare alte site-uri sau în alte medii partenere.

Este interzisă postarea de materiale de orice fel care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi, materiale obscene ori cu conținut obscen sau pornografic, materiale defăimătoare sau jignitoare, materiale având un conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu, materiale care conțin viruși, căi troieni sau altele similare care pot conduce la perturbarea funcționării site-ului ori a serviciului ori la deteriorarea în orice mod a datelor și informațiilor de pe site ori oferite de acesta.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe site ori în mesajele transmise altor utilizatori și de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul "flooding", "spamming", "mailbombing" or "crashing", precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisă, de asemenea, utilizarea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării site-ului ori serviciului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod  acestora.

5. Drepturile Hauzen SRL

Hauzen SRL are dreptul de bloca, fără preaviz și fără nicio altă formalitate, accesul pe site oricărui utilizator ori oricărei persoane care încalcă oricare dintre clauzele acestei convenții.

Hauzen SRL are dreptul de a modifica fără nici un fel de preaviz sau orice altă formalitate oricare dintre prevederile "Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului". Orice modificare este acceptată de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului ori utilizarea în orice mod a serviciului.

6. Protecția datelor cu caracter personal

Hauzen SRL este operator de date cu caracter personal.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 si a actelor normative emise de Autoritatea Nationala privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (ANSPSDCP) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Hauzen SRL  va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către utilizatorii site-ului. Datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Hauzen SRL a serviciilor care țin de domeniul informării utilizatorilor asupra sistemelor de ferestre și uși.

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 2016/679, utilizatorii site-ului beneficiază de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii site-ului au dreptul să se opună prelucrării datelor personale furnizate și să solicite ștergerea datelor. Utilizatorii site-ului înțeleg că ștergerea datelor personale va fi urmată de ștergerea contului din sistem. Accesarea va fi posibilă doar ca vizitator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii site-ului trebuie să facă o cerere în scris, care va fi trimisă prin poștă la adresă Hauzen SRL, loc. Bucuresti, Str. Virgil Madgearu nr 5, sector 1, cu mențiunea "Pentru www.hauzen.ro", sau prin e-mail la adresa contact@hauzen.ro.

7. Securitatea informațiilor

În timpul procesului de înregistrare, utilizatorilor site-ului li se vor solicita informații cu caracter personal. Utilizatorii site-ului sunt responsabili pentru păstrarea confidențialității acestor date și sunt în întregime responsabili pentru respectarea obligațiilor ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Este responsabilitatea utilizatorilor site-ului să actualizeze și să se asigure că adresa de poștă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă.

8. Legi jurisdicție

Orice litigiu, reclamație relaționata acestui Acord, încălcarea prevederilor anulării acestuia, vor fi soluționate conform legii.

 

WA button WA button