Profită de transportul gratuit toată luna iulie.

Regulament concurs 14-28 iunie 2024– ”Arată-ne priveliștea de la fereastra ta!”

Reguli generale de participare ale concursului ”Arată-ne priveliștea de la fereastra ta!”, desfășurat în perioada 14 – 28 iunie 2024 (“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

1.1 Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşți, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760, numit în cele ce urmează prescurtat și “Organizator”, este cel care desfășoară Concursul ”Arată-ne, de la fereastră, că ești român!” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.hauzen.ro

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

1.3 Facebook nu are niciun fel de răspundere / implicare în legătură cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.

1.4 Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 14 iunie 2024, până pe 28 iunie 2024, în conformitate cu prezenții “Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii pentru toți participanții.

Art. 2 Locul și perioada de desfășurare a Concursului

2.1. Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Hauzen https://www.facebook.com/hauzen.românia, începând cu data de 14 iunie 2024, până pe 28 iunie 2024, ora 23:59.

2.2.Orice propunere sosită via pagină de Facebook după această dată va fi nulă și nu va intră în Concurs.

Art. 3 Criterii participare3.1. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).

3.2.La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu vârstă peste 18 ani. Nu pot participa la acest Concurs angajații Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora sau colaboratorii direcți.

3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

3.4.Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a Organizatorului și a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

Art. 4 Mecanismul concursului

4.1 Utilizatorii vor afla de concurs pe pagină de Facebook Hauzen. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 14 iunie 2024, până pe 28 iunie 2024, astfel:

1. Intră pe pagina de Facebook Hauzen

2. Postează în comentarii, la postarea de concurs, o fotografie cu priveliștea de la fereastra ta.

Pentru a câștigă premiul, utilizatorul trebuie să insereze comentariul menționat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este necesar și comentariul la postarea de concurs.

Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a unui premiu:

PREMIUL

Se acordă de către compania Hauzen SRL și constă în: voucher în valoare de 2000 de lei pentru achiziționarea produselor de pe www.hauzen.ro. Voucherul va fi oferit câștigătorului sub formă unui cod care va putea fi aplicat pe www.hauzen.ro la finalizarea comenzii.5.2 Nu este acceptată substituirea premiilor sub formă unor sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.

Art. 6 Desemnarea câștigătorului

6.1 Prezentul Concurs se va desfășura în perioada 14 iunie 2024, până pe 28 iunie 2024, ora 23:59, ora României. Orice candidatura trimisă mai devreme sau mai târziu de această dată nu va mai fi luată în considerare.

6.2 După încheierea perioadei de înscriere în Concurs (adică 28 iunie 2024), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participanților la concurs, iar câștigătorul va fi ales în urmă unei trageri la sorți, extragere ce va fi filmată și postată pe pagină de facebook Hauzen

6.3. Câștigătorul va fi anunțat pe dată de 01 iulie 2024, printr-un anunț public video făcut pe pagină de Facebook Hauzen.

Art. 7 Notificarea și predarea premiului

7.1 Câștigătorul Concursului va fi anunțat în dată de 01 iulie 2024, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postări dedicate, după ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurenților și după ce va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare la Concurs așa cum sunt arătate în prezentul Regulament. De asemenea, câștigătorul va fi înștiințat telefonic sau via email, după ce a furnizat aceste date și a fost validat, asupra datei acordării premiului.

7.2 Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanții la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la această campanie

7.3 În situația în care nu veți fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia câștigătorul concursului.7.4 Câștigătorul va prezenta cartea de identitate în original în cazul preluării premiului. Premiul va fi predat câștigătoruluipe baza de proces verbal de predare – primire, după semnarea de către câștigător a convenției de cedare irevocabilă și neconditionată a drepturilor de proprietate intelectuală către Organizator, fără vreo pretenție materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodată, la momentul predării și montării produselor alese de pe www.hauzen.ro, Organizatorul va filma întreg procesul, pentru a păstra imaginile martor și pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare. Preambul GDPR: Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ în conformitate cu legea nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.

7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:
i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor,
îi) în scopuri publicitare legate de specificul activitățîi Organizatorului, fără alte obligații sau plăți.

Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligăţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil că, în anumite circumstanţe, să avem obligăţia de a divulgă datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligățiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privința dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cererila adresa de info@hauzen.ro sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conformă cu obligățiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

7.6. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod public pe pagina www.hauzen.ro pe toată durata Concursului. Detalii suplimentare privind Concursul se pot obține la numărul de telefon 0748151656 (Anita Huzum) sau prin email, la adresa info@hauzen.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00. Prin participarea la Concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând invalidarea participanților și a eventualilor câștigători. În caz de nerespectare a Regulamentului Concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor în cauza. Validarea câștigătorilor și modul în care acest Concurs se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului. Că atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligăție în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condițîi normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Art. 8 Diverse

8.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu se încadrează în tema Concursului sau care folosește un limbaj neadecvat comunicării online. În cazul în care un utilizator se înscrie în Concurs fără a îndeplini condițiile de participare, Organizatorul își rezervă dreptul de a-l elimina din Concurs și a șterge comentariile acestuia. În acest sens, atât pe durata Concursului cât și ulterior, Organizatorul are dreptul să verifice autenticitatea utilizatorilor și a conturilor de pe care au participat, precum și să solicite date de identificare (copie a buletinului / cărții de identitate) și telefon de contact. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în cel mult 24 ore de la solicitare, în caz contrar utilizatorul care nu se conformează nu va fi luat în considerare pentru câștigarea unui premiu în cadrul Concursului.8.2 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea că urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

8.3 Soluționarea eventualelor litigii Legea aplicabilă - Orice eventuală contestație poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de 1 zi de la dată încheierii Concursului, pe adresa: info@hauzen.ro sau la adresa Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4. Contestația se va soluționa în termen de 1 zi lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreșți române competențe. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competențe de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

Regulament campanie 06 Decembrie 2023 – 20 Decembrie 2023 – ”Comanda ta poate fi adusă sub brad chiar de Hauzen, sub formă de cadou” 

Reguli generale de participare în campania ”Comanda ta poate fi adusă sub brad chiar de Hauzen, sub formă de cadou” desfășurată în perioada 06 decembrie – 20 decembrie 2023  
  
Art 1. Organizatorul 

1.1 Hauzen  SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşți, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760, numit în cele ce urmează prescurtat și “Organizator”, este cel care desfășoară CAMPANIA ”Comanda ta poate fi adusă sub brad chiar de Hauzen, sub formă de cadou”, al cărei regulament este făcut public pe website-ul www.hauzen.ro
1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.
1.3 Prezentul Regulament este valabil începând cu dată de 06 decembrie 2023, până pe 20 decembrie 2023, în conformitate cu prezenții “Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii pentru toți participanții.


Art. 2 Locul și perioada de desfășurare a Campaniei

2.1. Campania se va desfășura pe site-ul www.hauzen.ro începând cu dată de 06 decembrie 2023 până pe 20 decembrie 2023, ora 23:59.
2.2.Orice comandă plasată după această dată va fi nulă și nu va intră în extragere
Art. 3 Criterii participare

3.1.  Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).
3.2.La acest Campanie pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu vârstă peste 18 ani. Nu pot participa la acest Concurs angajații Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora sau colaboratorii direcți.
3.3 Pentru a putea participa în Campania ”Comanda ta poate fi adusă sub brad chiar de Hauzen, sub formă de cadou”, participanții trebuie să plaseze o comandă pe www.hauzen.ro în perioada 06 – 20 decembrie 2023.
3.4.Prin participarea la acest Campanie, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a Organizatorului și a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.


Art. 4 Mecanismul campaniei

4.1  Utilizatorii vor afla de campanie pe pagina de Facebook și Instagram Hauzen și pe site-ul www.hauzen.ro. Utilizatorii se pot înscrie în campanie în perioada 06 decembrie 2023 – 20 decembrie 2023, astfel: Plasează o comandă pe www.hauzen.ro, de ferestre, uși sau accesorii în perioada 06 – 20 decembrie 2023 și o poți primi cadou din partea Hauzen, chiar sub brad. 
Art. 5 Premii

5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a unui premiu:
PREMIUL  Se acordă de către compania Hauzen SRL și constă în oferirea CADOU a comenzii plasate pe www.hauzen.ro în perioada 06 – 20 decembrie 2023. 
5.2 Nu este acceptată substituirea premiilor sub formă unor  sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.


Art. 6 Desemnarea câștigătorului

6.1  Prezenta Campanie se va desfășura în perioada 06 decembrie 2023 – 20 decembrie 2023, ora 23:59, ora României. Orice comandă plasată mai devreme sau mai târziu de această dată nu va mai fi luată în considerare.
6.2  După încheierea perioadei de desfășurare a campaniei (adică 20 decembrie 2023), Organizatorul va colecta toate comenzile plasate în perioada 06 – 20 decembrie 2023, iar câștigătorul va fi ales  în urma unei trageri la sorți, extragere ce va fi filmată  și postată pe pagină de facebook Hauzen.
6.3. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 22 decembrie 2023, printr-un anunț public video făcut pe pagină de Facebook Hauzen.


Art. 7 Notificarea și predarea premiului

7.1 Câștigătorii vor fi anunțați în dată de 22 decembrie 2023, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postări dedicate, după ce Organizatorul va valida datele de identificare ale clienților și după ce va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare, așa cum sunt arătate în  prezentul Regulament. De asemenea, câștigătorul va fi înștiințat telefonic sau via email, după ce a furnizat aceste date și a fost validat, asupra datei acordării premiului.
7.2  Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanții în campanie a  unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la această campanie.
7.3 În situația în care nu veți fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia câștigătorul.
7.4 Câștigătorul va prezenta cartea de identitate în original în cazul preluării premiului. Premiul va fi predat câștigătoruluipe baza de proces verbal  de predare – primire, după semnarea de către câștigător a convenției de cedare irevocabilă și necondiționată a drepturilor de proprietate intelectuală către Organizator, fără vreo pretenție materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodată, la momentul predării și montării produselor alese de pe www.hauzen.ro, Organizatorul va filma întreg procesul, pentru a păstra imaginile martor și pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare.
Preambul GDPR: Hauzen  SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ în conformitate cu legea nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:  i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, îi) în scopuri publicitare legate de specificul activitățîi Organizatorului, fără alte obligații sau plăți. Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligăţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil că, în anumite circumstanţe, să avem obligăţia de a divulgă datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligățiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privința dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cereri la adresa de info@hauzen.ro sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conformă cu obligățiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
7.6. Regulamentul Campaniei va fi disponibil în mod public pe pagina www.hauzen.ro pe toată durata Campaniei.
Detalii suplimentare privind Campania se pot obține la numărul de telefon 0748151656  (Anita Huzum) sau prin email, la adresa info@hauzen.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00. Prin participarea în Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând invalidarea participanților și a eventualilor câștigători. În caz de nerespectare a Regulamentului Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor în cauza. Validarea câștigătorilor și modul în care această Campanie se organizează reprezintă dreptul exclusiv  al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiilor. Participarea în Campanie presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Campanie.


Art. 8 Diverse

8.1   Soluționarea eventualelor litigii
Legea aplicabilă - Orice eventuală contestație poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de 1 zi de la data încheierii Campaniei, pe adresa: info@hauzen.ro sau la adresa Hauzen  SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4.
Contestația se va soluționa în termen de 1 zi lucrătoare de la primire. În   cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreșți române competențe. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competențe de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare. 
 

 

Regulament concurs 1 Decembrie 2023 – ”Arată-ne, de la fereastră, că ești român!”

Reguli generale de participare ale concursului ”Arată-ne, de la fereastră, că ești român!”, desfășurat în perioada 01 decembrie – 06 decembrie 2023 (“Concursul”)

Art 1. Organizatorul

 • 1.1 Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşți, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București
  sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760, numit în cele ce urmează prescurtat și “Organizator”, este cel care desfășoară Concursul ”Arată-ne, de la fereastră, că ești român!” al cărui regulament este făcut public pe website-ul www.hauzen.ro
 • 1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.
 • 1.3 Facebook nu are niciun fel de răspundere / implicare în legătură cu organizarea, promovarea, sponsorizarea sau derularea acestui Concurs.
 • 1.4 Prezentul Regulament este valabil începând cu dată de 01 decembrie 2023, până pe 06 decembrie 2023, în conformitate cu prezenții “Termeni și Condiții”, care sunt obligatorii
  pentru toți participanții.

Art. 2 Locul și perioada de desfășurare a Concursului

 • 2.1. Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook Hauzen https://www.facebook.com/hauzen.românia, începând cu dată de 01 decembrie 2023 până pe 06 decembrie 2023, ora 23:59.
 • 2.2. Orice propunere sosită via pagină de Facebook după această dată va fi nulă și nu va intră în Concurs.

Art. 3 Criterii participare

 • 3.1. Participanții la Concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament”).3.2.La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cetățeni români sau străini, cu vârstă peste 18 ani. Nu pot participa la acest Concurs angajații Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora sau colaboratorii direcți.
 • 3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida și nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator
  vă puteți crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.
 • 3.4.Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se supună și să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament. Prin participarea la campanie
  se consideră acceptarea automată a înregistrării în baza de date a Organizatorului și a primirii mesajelor legate de prezentul concurs din partea Organizatorului.

Art. 4 Mecanismul concursului

4.1 Utilizatorii vor află de concurs pe pagină de Facebook Hauzen. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 01 decembrie 2023 – 06 decembrie 2023, astfel:

 • 1. Intră pe pagină de Facebook Hauzen
 • 2. Postează în comentarii, la postarea de concurs, o fotografie de la fereastră din care să reiasă că este român/româncă (un drapel la fereastră, o priveliște din România,
  văzută de la fereastră, o cană cu motive româneșți fotografiată la fereatsră etc).

Pentru a câștigă premiul, utilizatorul trebuie să insereze comentariul menționat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune și înscrierea în concurs, este
necesar și comentariul la postarea de concurs.

Art. 5 Premii

 • 5.1 Întrunind toate condițiile de mai sus, participanții intră în cursa de câștigare a unui premiu:

PREMIUL

Se acordă de către compania Hauzen SRL și constă în: voucher în valoare de 2000 de lei pentru achiziționarea produselor de pe www.hauzen.ro. Voucherul va fi oferit câștigătorului
sub formă unui cod care va putea fi aplicat pe www.hauzen.ro la finalizarea comenzii.

 • 5.2 Nu este acceptată substituirea premiilor sub formă unor sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil.


Art. 6 Desemnarea câștigătorului

 • 6.1 Prezentul Concurs se va desfășura în perioada 01 decembrie 2023 – 06 decembrie 2023, ora 23:59, ora României. Orice candidatura trimisă mai devreme sau mai târziu de această dată nu va mai fi luată în considerare.
 • 6.2 După încheierea perioadei de înscriere în Concurs (adică 06 decembrie 2023), Organizatorul va colecta toate comentariile valide ale participanților la concurs, iar câștigătorul va fi ales în urmă unei trageri la sorți, extragere ce va fi filmată și postată pe pagină de facebook Hauzen
 • 6.3. Câștigătorul va fi anunțat pe dată de 07 decembrie 2023, printr-un anunț public video făcut pe pagină de Facebook Hauzen.

Art. 7 Notificarea și predarea premiului

 • 7.1 Câștigătorii Concursului vor fi anunțați în dată de 07 decembrie 2023, prin publicare pe pagina de Facebook a unei postări dedicate, după ce Organizatorul va valida datele de identificare ale concurenților și după ce va verifica respectarea tuturor condițiilor de participare la Concurs așa cum sunt arătate în prezentul Regulament. De asemenea, câștigătorul va fi înștiințat telefonic sau via email, după ce a furnizat aceste date și a fost validat, asupra datei acordării premiului.
 • 7.2 Orice eroare în declararea datelor personale exonerează Organizatorul de răspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanții la concurs a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului. Participanții la această campanie sunt de acord să folosească pe propria răspundere resursele puse la dispoziție de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de niciun prejudiciu produs participanților prin înscrierea la această campanie
 • 7.3 În situația în care nu veți fi de acord cu transmiterea datelor personale necesare premierii, Organizatorul nu va putea premia câștigătorul concursului.
 • 7.4 Câștigătorul va prezența cartea de identitate în original în cazul preluării premiului. Premiul va fi predat câștigătoruluipe baza de proces verbal de predare – primire, după semnarea de către câștigători a convenției de cedare irevocabilă și neconditioanta a drepturilor de proprietate intelectuală către Organizator, fără vreo pretenție materială sau de altă natură împotriva acestuia, conform modelului furnizat de Organizator. Totodată, la momentul predării și montării produselor alese de pe www.hauzen.ro, Organizatorul va filma întreg procesul, pentru a păstra imaginile martor și pentru a le folosi pe canalele sale de comunicare.
  Preambul GDPR: Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/4307/2023, având CUI 47752760 este operator de date cu caracter personal cu nr.______ în conformitate cu legea nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal.
 • 7.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, (GDPR) Organizatorul va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon sau email, imagine. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt: i) identificarea câştigătorilor şi contactarea acestora, prin SMS şi/sau EMAIL, în vederea înmânării premiilor, îi) în scopuri publicitare legate de specificul activitățîi Organizatorului, fără alte obligații sau plăți. Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor putea fi divulgate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dvs. expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligăţie legală/contractuală pentru noi de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil că, în anumite circumstanţe, să avem obligăţia de a divulgă datele dvs. cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm şi/sau altor terţi furnizori de servicii. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligățiile impuse de lege. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul la informare şi acces, dreptul la restricţionarea şi rectificarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în privința dvs., dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiţiei, dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor, în situaţiile prevăzute de lege. Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizaţi prin adresarea unei cererila adresa de info@hauzen.ro sau prin poştă sau curier la sediul Organizatorului. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conformă cu obligățiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.
 • 7.6. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod public pe pagina www.hauzen.ro pe toată durata Concursului.

Detalii suplimentare privind Concursul se pot obține la numărul de telefon 0748151656 (Anita Huzum) sau prin email, la adresa info@hauzen.ro, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00.

Prin participarea la Concurs, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând invalidarea participanților și a eventualilor câștigători. În caz de nerespectare a Regulamentului Concursului, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage dreptul de participare persoanelor în cauza. Validarea câștigătorilor și modul în care acest Concurs se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor personale de către participanți nu atrage răspunderea Organizatorului. Că atare, Organizatorul nu are niciun fel de obligăție în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condițîi normale a premiilor. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Art. 8 Diverse

 • 8.1 Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care nu se încadrează în tema Concursului sau care folosește un limbaj neadecvat comunicării online. În cazul în care un utilizator se înscrie în Concurs fără a îndeplini condițiile de participare, Organizatorul își rezervă dreptul de a-l elimina din Concurs și a șterge comentariile acestuia. În acest sens, atât pe durata Concursului cât și ulterior, Organizatorul are dreptul să verifice autenticitatea utilizatorilor și a conturilor de pe care au participat, precum și să solicite date de identificare (copie a buletinului / cărții de identitate) și telefon de contact. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în cel mult 24 ore de la solicitare, în caz contrar utilizatorul care nu se conformează nu va fi luat în considerare pentru câștigarea unui premiu în cadrul Concursului.
 • 8.2 Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea că urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
 • 8.3 Soluționarea eventualelor litigii Legea aplicabilă - Orice eventuală contestație poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de 1 zi de la dată încheierii Concursului, pe adresa: info@hauzen.ro sau la adresa Hauzen SRL, având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr.1a, Clădirea B, Biroul Nr. 1, Et.4. Contestația se va soluționa în termen de 1 zi lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreșți române competențe. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, acestea vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești române competențe de la sediul Organizatorului, în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.